ชื่อ / นามสกุล

ปริญญา โรจน์อารยานนท์

ชื่อที่ใช้ในวงการ หรือ นามแฝง

Prinya R.nont

การประกอบอาชีพในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษางานออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
 • นักออกแบบฟอนต์ไทย
 • นักเขียน, นักวิชาการ, อาจารย์พิเศษ
 • ผู้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับตัวพิมพ์ไทย ทั้งในแง่รูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย
ปริญญา โรจน์อารยานนท์
ผู้ประดิษฐ์ หมากรุก โอเซลิ

ประวัติการสร้างสรรค์ผลงาน

 • ร่วมก่อตั้ง Dear Book Co.,Ltd. ร่วมกับเพื่อนๆ
 • ผลิตผลงานหนังสือรายงานประจำปี, Company Profile, ปฏิทิน ฯลฯ ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย
 • เป็น Design Firm ที่ออกแบบฟอนต์ไทยใช้เองเป็นแห่งแรก
 • ก่อตั้ง DB designs Co.,Ltd.
 • ผลิตแบบตัวพิมพ์ไทยตระกูล DB จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือให้คนในวงการออกแบบใช้ในงานสื่อสาร
 • รางวัลปฏิทินสุริยศศิธรมากมาย (สาขาเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์, สาขาจรรโลงสังคมและสิ่งแวดล้อม)
 • ผู้ออกแบบฟอนต์ 'DB Santipap' (ดีบี สันติภาพ) ฟอนต์ไทยชุดแรกที่ได้รางวัล Typographic Excellence จาก Type Directors Club. USA, 2005
 • ศิลปินศิลปาธร ปี 2552
 • หมากรุก โอเซลิ (งาน "สมองแจ่ม" นิทรรศการศิลปะและออกแบบสร้างสรรค์, 24 พ.ย. - 26 ธ.ค.2553, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

วันเปิดตัว 'โอเซลิ' ในนิทรรศการ 'สมองแจ่ม' 24 พ.ย.2553
ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 7 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คุณปริญญา โรจน์อารยานนท์ ถ่ายภาพร่วมกับ ศาตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษะยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Copyrights © 2010 Prinya Rojarayanont. All rights reserved.
prinya@oxelichess.com