1. พิมพ์ตัวเลขครั้งที่เดินขึ้นต้น ตามด้วย full stop (.) และวรรค. จากนั้นให้พิมพ์ก้าวเดินของทั้ง 2 ฝ่าย โดยคั่นด้วย comma (,).
 2. พิมพ์ O, X, E, L, I แทนตัว , , , , ตามลำดับ ตามด้วยพิกัดช่องว่างที่เดินหรือช่องกิน. ส่วน ไม่ต้องพิมพ์ full stop (.) ให้พิมพ์พิกัดช่องที่เดินหรือกินได้เลย.
  กรณีที่ "เข้าฮอส" จะเดินจะกินรอบตัวได้เหมือน แต่ไกลกว่า (กี่ช่วงก็ได้) ให้ใช้สัญลักษณ์ แทน และพิมพ์ด้วย Q ตามด้วยตำแหน่งช่องพิกัดแสดงก้าวเดินเหมือนตัวอื่นๆ.
 3. พิกัดจะพิมพ์เป็นตัวเลขแนวนอน ตามด้วยตัวเลขแนวตั้ง.
 4. กรณีที่ฝ่ายใดมี , , และ 2 ตัวเดินหรือกินทับตำแหน่งกันได้ ให้พิมพ์วงเล็บพิกัดเก่า ตามด้วยพิกัดใหม่.
 5. ก้าวไหนที่เป็นการรุกตัว คู่ต่อสู้ ให้พิมพ์ +
 6. ก้าวไหนที่ทำให้ ฝ่ายตรงข้ามจนกระดาน ให้พิมพ์ ++

 

 • Download และติดตั้งฟอนท์ ชื่อ "OXELI Diagram"
 • ก่อนพิมพ์ให้กำหนดค่าระยะบรรทัด (leading) ด้วยตัวเลขเดียวกับขนาดตัวอักษร (point) ที่ใช้เสมอ

 • พิมพ์ตัวเลขกำกับแนวตั้ง โดยเริ่มจากแถว 8 ที่อยู่บนสุด ไปจนถึงแถว 1 ที่อยู่ล่างสุด พิมพ์ตัวเลขกำกับแนวนอน จากแถว1 ถึง 8

 • อย่าลืมว่าช่องว่างแรกของแต่ละแถว สีจะเป็นดังนี้เสมอ
  แถวเลขคู่ 8, 6, 4, 2 ช่องสีขาว
  แถวเลขคี่ 7, 5, 3, 1 ช่องสีดำ
 • พิมพ์ [ ได้ ช่องขาว
  พิมพ์ ] ได้ ช่องดำ

ตัว Positive
  พิมพ์ o ได้
พิมพ์ x ได้
พิมพ์ e ได้
พิมพ์ l ได้
พิมพ์ i ได้
พิมพ์ . ได้
พิมพ์ q ได้
ตัว Negative (พิมพ์เหมือนตัว Positive เพียงกด Shift เป็นตัวพิมพ์ใหญ่)
  พิมพ์ O ได้
พิมพ์ X ได้
พิมพ์ E ได้
พิมพ์ L ได้
พิมพ์ I ได้
พิมพ์ > ได้
พิมพ์ Q ได้


'ฝ่าย Positive' (ตัวเข้มพื้นอ่อน) ด้านล่าง เป็นฝ่ายเดินก่อน 'ฝ่าย Negative' (ตัวอ่อนพื้นเข้ม) ด้านบนเสมอ

Copyrights © 2010 Prinya Rojarayanont. All rights reserved.
prinya@oxelichess.com